Metryczka firmy

MT Group Małgorzata i Paweł Pilarscy Spółka Cywilna
ul. Bieszczadzka 13
71-042 Szczecin
Polska

NIP: 8522621047

VAT EU: PL8522621047
REGON: 364372834

Numery kont bankowych

PLN 54 1140 2004 0000 3702 7619 7915 mBank SA O. Bankowości Detalicznej w Łodzi

EUR 05 1140 2004 0000 3612 0455 4127 mBank SA O. Bankowości Detalicznej w Łodzi

GBP 10 1140 2004 0000 3412 0455 4135 mBank SA O. Bankowości Detalicznej w Łodzi

SWIFT: BREXPLPWMBK

Prawa autorskie
Copyright © 2016  MT Group, Szczecin, Polska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści, w postaci tekstu, ilustracji, wykresów, dźwięków, animacji i wideo, jak również ich rozkład na stronach internetowych firmy MT Group S.C. podlegają ochronie praw autorskich i innych ustaw ochronnych. Treść tych stron internetowych nie może być kopiowana, przetwarzana, zmieniana w celach komercyjnych lub udostępniana osobom trzecim.

Odnośniki

Na naszej stronie umieściliśmy odnośniki do innych stron internetowych. Do wszystkich tych odnośników ma zastosowanie następujące oświadczenie: Chcemy wyraźnie podkreślić, iż firma MT Group S.C. nie ma żadnego wpływu na ukształtowanie i treści stron, do których umieszcza odnośniki. Z tego względu wyraźnie odsuwamy od siebie odpowiedzialność za wszelkie treści na stronach, do których prowadzą odnośniki na niniejszej stronie internetowej i nie uważamy tych treści za własne. Oświadczenie to dotyczy wszystkich odnośników umieszczonych na naszej stronie internetowej. Korzystanie z tych odnośników odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wykluczone jest udzielenie gwarancji.

 

office